🖼️ Evie Launcher cho Android Trình khởi chạy giao diện đẹp, nhanh gọn cho Android

🖼️
  • Phát hành: Evie Labs
  • Evie Launcher là một launcher có giao diện khá đẹp, gọn nhẹ, dễ điều khiển và chạy mượt trên nền tảng Android. Bộ khởi động này chạy “ngon lành” trên Android 4.4 đến 7.0 và các phiên bản hệ điều hành cao hơn trong tương lai.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 602