🖼️
  • Social Screen Capture 1.0.3578.35239
  • Bạn đang sử dụng các dịch vụ lưu trữ hình ảnh thông dụng như Flickr để chia sẻ hình ảnh với bạn bè. Bạn muốn chụp ảnh màn hình, sau đó upload lên Flickr mà không cần phải vào web? Social Screen Capture sẽ giúp bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu