🖼️ Mood Scanner cho Windows Phone Ứng dụng quét vân tay đoán tâm trạng

🖼️
  • Phát hành: EXAMOBILE Spółka Akcyjna
  • Mood Scanner là một ứng dụng giải trí, có thể dự đoán được tâm trạng của con người chính xác đến khoảng 60% - 70%. Nào hãy cùng tải ứng dụng về để giải trí cùng bạn bè!
  • Windows Phone