Fahmy Corporation là công ty phần mềm nhỏ cung cấp rất nhiều phần mềm miễn phí để giải quyết các vấn đề của người dùng.

🖼️
🖼️
 • Acronym Database

  Phần mềm tra từ viết tắt miễn phí
 • Acronym Database là phần mềm tra từ viết tắt miễn phí, không cần cài đặt, ngoài ra nó còn giúp bạn xem mã của biểu tượng Facebook, tiền tệ, quốc gia cũng như phần mở rộng tập tin.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Name Dictionary

  Xem ý nghĩa tên của bạn
 • Name Dictionary là ứng dụng xem ý nghĩa của tên với mục đích vui vẻ giúp bạn tìm kiếm xem một cái tên bất kỳ có ý nghĩa gì, cũng như tạo ra cái tên đơn giản một cách ngẫu nhiên.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • My Suite

  Tiện ích gói phần mềm cho máy tính
 • My Suite là tiện ích hệ thống giúp người dùng tạo danh sách phần mềm để mở trong 1 cửa sổ duy nhất và còn mang đến cả tính năng phân loại phần mềm theo danh mục.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu