🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Wireless Power Chief for Android

    Kiểm soát wifi
  • Wireless Chief là ứng dụng được thiết kế để kiểm soát dữ liệu radio và wifi trong thiết bị của bạn cùng với nhiều chức năng liên quan như data background và tự động đồng bộ.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Root Call Blocker Trial for Android

    Chặn cuộc gọi và tin nhắn SMS
  • Root Call Blocker là chương trình firewall mạnh mẽ dành cho những người sử dụng root để ngăn chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS. Nó hoạt động ẩn và nhanh hơn tất cả những ứng dụng khác đang có mặt trên thị trường.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️