🖼️
🖼️
  • Get Stuffed!

    Game đấu trường sinh tồn kinh dị
  • Tối đa 16 người sẽ tham gia nhiệm vụ trong game Get Stuffed! với nỗ lực tiêu diệt, đánh lừa hoặc trốn thoát trong vai sát nhân, kẻ phản diện hoặc nạn nhân.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu