🖼️ KISSKey 3.1 Phần mềm theo dõi hoạt động bàn phím

🖼️
  • Phát hành: FI Soft
  • KISSKey là một keylogger đơn giản và hiệu quả giúp người sử dụng giám sát các hoạt động trên một hoặc nhiều tài khoản người dùng. Ứng dụng có thể được cấu hình để tự động gửi email được bảo vệ bằng mật khẩu với những bản ghi mới nhất.
  • windows Version: 3.1.2.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 256