🖼️
  • WMAPlus! Ứng dụng chơi nhạc trên Symbian
  • WMAPlus! là ứng dụng chơi nhạc dành cho điện thoại Symbian 7.0 trở lên. Quan trọng hơn cả, đây là ứng dụng chơi nhạc dành cho Symbian đầu tiên có hỗ trợ định dạng Microsoft Window Media Audio (WMA).
  • Xếp hạng: 2 5 Phiếu bầu