🖼️
  • File Manager cho Android

    Quản lý file trên điện thoại Android
  • File Manager là một công cụ quản lý file có thể giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các file được lưu trữ trên thiết bị và tự động sắp xếp chúng trong bộ sưu tập. Bạn có thể xem, xóa, di chuyển, đổi tên hoặc đánh dấu bất kỳ file nào và tìm các file thông qua tìm kiếm chỉ mục cùng với các bộ lọc một cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu