🖼️
  • ScreenScan Phần mềm chụp ảnh màn hình
  • ScreenScan là phần mềm chụp ảnh màn hình tiện lợi và miễn phí cho máy tính. ScreenScan cho phép chụp ảnh màn hình máy tính trực tiếp với thao tác nhanh gọn, dễ sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 22 Phiếu bầu
🖼️