🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Flying LAVAR cho Android Game ấu trùng tinh nghịch vui nhộn trên Android
  • Cùng gặp lại những chú ấu trùng tinh nghịch trong bộ phim hoạt hình Lavar nổi tiếng khi tham gia game Flying LARVA, nơi bạn phải điều khiến ấu trùng nhảy lên các nhánh cây dây leo càng cao càng tốt, tránh các chướng ngai vật đồng thời thu thập thật nhiều tiền xu và xúc xích để tăng năng lượng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu