• Công ty: Focus Soft
🖼️
🖼️
  • Say2Me for Android Luyện nói tiếng Anh giao tiếp
  • "Say2Me" là một ứng dụng được viết cho điện thoại và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android. Say2Me giúp người dùng nói tiếng Anh chuẩn xác hơn, không còn cảm giác e ngại khi nói tiếng Anh.
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu