🖼️ Safe Zone cho iOS 1.1 Game bắn súng sinh tồn diệt zombie

🖼️
  • Phát hành: Forever Saturn
  • Safe Zone là game bắn súng sinh tồn lấy bối cảnh là thời kỳ hậu tận thế của đại dịch zombie. Bạn buộc phải tìm cách sống sót và chống lại làn sóng thây ma ngày càng đông đảo.
  • ios Version: 1.1.4