🖼️
  • Friendster

  • Friendster là một Mạng xã hội ảo (social network) trên Internet được phát triển bởi Jonathan Abrams tại Mountain View, California, Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2002. Cũng giống như các mạng giao lưu MySpace, Orkut, và Facebook...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu