🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Lock My PC Phần mềm khóa máy tính
  • Lock My PC là một phần mềm khóa máy tính nhanh khi bạn phải tạm thời đi đâu đó trong một thời gian ngắn. Bạn có thể khóa PC với phím nóng hay từ thanh hệ thống
  • Xếp hạng: 4 45 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Access Boss Công cụ giới hạn thời gian truy cập máy tính
  • Access Boss là công cụ kiểm soát thời gian và quản lý truy cập mạnh mẽ, với chức năng hỗ trợ bạn giới hạn thời gian khi một nhóm người sử dụng nào đó được phép đăng nhập và sử dụng máy tính nội bộ hay hệ thống mạng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu