🖼️
  • Funny Typing Tạo âm thanh khi gõ phím
  • Funny Typing là chương trình nhỏ gọn với chức năng giúp cho việc gõ phím của bạn trở nên thú vị hơn. Mỗi khi bạn nhấn bàn phím hay con chuột, bạn sẽ nghe được từng âm thanh độc đáo riêng.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu