🖼️ Tri-peaks Solitaire Story cho iOS 1.2 Game xếp bài cổ điển trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Geneva Hicks
  • Nếu bạn là fan của game Classic Solitaire, thì bạn không thể bỏ qua Tri-peaks Solitaire Story cho iOS. Luyện tập đầu óc theo một cách vui vẻ và dễ dàng với trò chơi xếp bài Solitaire thú vị này.
  • ios Version: 1.2.6