🖼️ GhostVolt Start 1.0 Bảo mật tài liệu, ảnh, video... trên máy tính

🖼️
  • Phát hành: GhostVolt
  • GhostVolt Start là phần mềm bảo mật tài liệu, ảnh, video và mọi loại file cá nhân trên máy tính; giúp phòng chống hacker và tránh con mắt tò mò của những người xung quanh.
  • windows Version: 1.0.0.0