🖼️ Finger Break Out Phần mềm luyện gõ 10 ngón miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Giletech e.K
  • Phần mềm Finger Break Out sẽ giúp những người bắt đầu học máy tính làm quen với vị trí đặt ngón tay để đánh máy 10 ngón chính xác nhất.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 384