🖼️ To-dos cho Windows 8 Ứng dụng ghi chú miễn phí siêu đơn giản

🖼️
  • Phát hành: gindasoft
  • To-dos là 1 ứng dụng ghi chú khá gọn nhẹ trên các thiết bị Windows 8, phù hợp để tạo danh sách công việc đơn giản hàng ngày cùng với 1 số tính năng hữu ích trên Windows 8.
  • windows