🖼️
  • Better Open With cho Android Truy cập nhanh ứng dụng trên Android
  • Better Open With là công cụ hữu ích, cho phép người dùng Android truy cập nhanh các ứng dụng trên thiết bị. Giờ đây, bạn không phải mất thời gian chạm để chọn giữa Always (luôn luôn) và Only once (chỉ một lần), thay vào đó là sử dụng ngay ứng dụng mà bạn muốn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu