🖼️
  • War Selection Game RTS xây dựng đế chế của riêng bạn
  • War Selection là game RTS nhiều người chơi có hoạt động chủ yếu là xây dựng, khai thác và gây chiến. Trong game, bạn có nhiệm vụ phát triển một bộ lạc thời kỳ đồ đá thành quốc gia công nghiệp.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu