🖼️ RO: Idle Poring cho Android 2.2 Game nhập vai miễn phí đặc sắc

🖼️
  • Phát hành: GRAVITY Co
  • RO: Idle Poring cho Android là game mobile nhập vai độc đáo lấy nguyên gốc Ragnarok và được Gravity cấp phép chính thức. RO: Idle Poring cho Android là bản sáng tạo lại các lớp nhân vật cổ điển của Ragnarok, với hơn 100 kỹ năng khác nhau. Nó sở hữu lối chơi trực quan và thử thách tuyệt vời, hệ thống lên cấp liên tục 24/7, nghĩa là bạn có thể cày RO: Idle Poring cho Android cả ngày và đêm.
  • android Version: 2.2.0