🖼️
🖼️
  • DynamicNotifications for Android Quản lý thông báo trên Android
  • DynamicNotifications for Android cho phép bạn nhận các thông báo quan trọng khi màn hình tắt. Khi nhỡ cuộc gọi hoặc nhận được tin nhắn, email mới, hiển thị sẽ phát sáng một cách kín đáo cho bạn biết mà không cần phải mở khóa thiết bị.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Fast Reboot Pro for Android
  • Fast Reboot Pro giờ còn bao gồm một lựa chọn tự động thực hiện khởi động nhanh mỗi lần bạn mở khóa điện thoại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu