🖼️
🖼️
  • 1st QuickRes

  • 1st QuickRes 1.6b là chương trình giúp bạn thay đổi nhanh các kiểu hiển thị màn hình với các độ phân giải tương ứng cho phù hợp với góc nhìn của bạn khi thao tác trên desktop.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu