🖼️ Buoy Ball Game né vật cản cho máy tính & Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: greyspot
  • Buoy Ball là game kết hợp thể loại game endless runner và bối cảnh nước tràn ngập. Người chơi sẽ cố gắng điều khiển một quả bóng cao su di chuyển vượt qua nhiều chiếc phao cứu đắm, né tránh đủ các loại chướng ngại vật xuất hiện cản trở trên đường đi.
  • windows