🖼️ Clicker Pirates cho Android 1.0 Game cướp biển độc đáo trên Android

🖼️
  • Phát hành: Grogshot Games
  • Clicker Pirates là game cướp biển thú vị với gameplay chủ yếu dựa trên các thao tác chạm vào màn hình. Trò chơi này chạy được trên các thiết bị Android 4.0.3 trở lên và hoàn toàn miễn phí.
  • android Version: 1.0.13