🖼️ Run Ninja Rabbit Run cho iOS 1.0 Game ninja thỏ chạy bất tận

🖼️
  • Phát hành: GunBattleZombieShooters
  • Run Ninja Rabbit Run cho iOS là game endless runner, nơi bạn có nhiệm vụ giúp ninja thỏ đuổi bắt kẻ trộm và thu thập toàn bộ số tiền bị đánh cắp trên đường đi.
  • ios Version: 1.0.4