🖼️
  • Virtual CD Phần mềm tạo ổ CD ảo
  • Ngoài rất nhiều nâng cấp, thay đổi nổi bật nhất của Virtual CD 10 là giao diện hoàn toàn mới. Sử dụng Virtual CD dễ và trực quan hơn trước. Đối với người lần đầu tiên sử dụng, giao diện mới này đơn giản và thuận tiện truy cập trực tiếp tất cả chức năng thiết yếu.
  • Xếp hạng: 3 · 13 Phiếu bầu
🖼️
  • Virtual CD Công cụ tạo ổ CD ảo
  • Hiện nay ngày càng có nhiều ứng dụng được thiết kế để chạy trực tiếp trên đĩa CD, một số ít file được cài đặt lên đĩa cứng, hầu hết dữ liệu của chương trình đều nằm trên đĩa CD.
  • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu