🖼️ Kỹ năng quản lý cao cấp for iOS 1.0 Cung cấp các kỹ năng quản lý

🖼️
  • Phát hành: Ha Tran
  • Kỹ năng quản lý cao cấp là ứng dụng được dùng trong các doanh nghiệp, cho các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp những kỹ năng, kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự cũng như doanh nghiệp của mình để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc.
  • ios Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 64