🖼️
  • Sprocket Game giả lập thiết kế xe tăng chiến đấu
  • Cân bằng các yếu tố như tốc độ di chuyển, hỏa lực và áo giáp trong game giả lập thiết kế xe tăng Sprocket. Sau đó thử nghiệm xe tăng chiến đấu trong tình huống thực tế để kiểm tra hiệu suất.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu