🖼️
  • PPSSPP Phần mềm giả lập PSP
  • PPSSPP là ứng dụng giả lập PSP được đánh giá rất cao, nhờ khả năng tải các bản ROM của game PSP (file ISO, CSO, PBP, ELF), các bản demo hay homebrew. Tải và sử dụng PPSSPP miễn phí.
  • Xếp hạng: 5 17 Phiếu bầu