🖼️ HipChat cho iOS 3.5 Ứng dụng chat nhóm cho doanh nghiệp

🖼️
  • Phát hành: HipChat
  • HipChat for iOS là ứng dụng liên lạc cần có trong mỗi doanh nghiệp. HipChat cho phép chat nhóm, chia sẻ video và file miễn phí, trực tiếp từ iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 3.5.0

🖼️ HipChat cho Android 3.5 Ứng dụng làm việc nhóm hiệu quả trên Android

🖼️
  • Phát hành: HipChat
  • HipChat là một ứng dụng trò chuyện miễn phí, đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì kết nối giữa các thành viên trong cùng một nhóm làm việc. Sau Slack và Facebook Work Chat, HipChat được xem là một trong những công cụ chat nhóm rất đáng để trải nghiệm.
  • android Version: 3.5.018