🖼️ Tao Biết Tuốt cho iOS 2.0 Game đuổi hình bắt chữ hại não

🖼️
  • Phát hành: Hoàng Cúc
  • Tao Biết Tuốt for iOS lấy ý tưởng từ gameshow truyền hình Đuổi hình bắt chữ nổi tiếng. Với 2 hình ảnh cho trước, người chơi Tao Biết Tuốt phải kết hợp thành 1 từ có ý nghĩa để ghi điểm.
  • ios Version: 2.0.4
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 859