🖼️
🖼️
 • Password Partner Công cụ lưu trữ mật khẩu
 • Password Partner là một chương trình miễn phí mà bạn có thể sử dụng và chia sẻ tự do. Khi bạn nhận được một tên truy cập và mật khẩu mới, hãy nhập vào Password Partner để lưu trữ nó.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Mail Plus Gửi email, fax, in phong bì thư
 • Nhập tin nhắn của bạn, và sau đó chỉ với một vài cú nhấp chuột để có thể fax, in, gửi email, chuẩn bị một phong bì và in nhãn. Sử dụng chức năng kéo và thả làm cho bạn dễ dàng tạo ra tập tin địa chỉ từ các tập tin dữ liệu của bạn.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Mail Phần mềm thiết kế và in phong bì
 • Chúng tôi mời bạn so sánh sự đơn giản của việc thiết kế và in phong bì hoặc nhãn với Easy Mail với các chương trình khác, bao gồm trình soạn thảo yêu thích của bạn hoặc trình xử lý.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Plan Pro Phần mềm vẽ thiết kế đơn giản
 • Các phần mềm CAD được sử dụng để thiết kế thường tiêu tốn rất nhiều thời gian của người sử dụng để thao tác trên nó cũng như học hỏi những tính năng mà nó mang lại.
 • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu