• Công ty: Huy Thai
🖼️
  • Ghiền TV for iOS Xem lịch phát sóng truyền hình và phim rạp
  • Ghiền TV là ứng dụng xem lịch phát sóng các chương trình truyền hình và lịch chiếu phim các rạp. Với kho dữ liệu phong phú và cập nhật liên tục, sẽ giúp các bạn dễ dàng chọn kênh yêu thích và xem lịch phát sóng của kênh đó. Ngoài ra, ứng dụng còn có chức năng Alarm để nhắc bạn xem 1 chương trình nào đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu