🖼️ Grab and Drag Tối ưu hóa trình duyệt Firefox

🖼️
  • Phát hành: Ian Weiner
  • Grab and Drag mang lại phong cách kéo và thả đặc trưng của Adobe Acrobat, flick gestures, và chức năng cuộn momentum vào trong trình duyệt Mozilla Firefox.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 376