🖼️
🖼️
  • Trigon cho Android

    Game xếp gạch kiểu mới cho Android
  • Trigon cho Android là một trò chơi giải đố cổ điển thú vị và độc đáo. Nối và phá hủy càng nhiều hình khối càng tốt để nhận được kim cương và mở khóa nhiều theme thú vị.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu