🖼️
  • Đuổi Nhạc Bắt Chữ cho iOS

    Trò chơi đuổi hình bắt chữ cho iOS
  • Đuổi hình bắt chữ, sử dụng các chữ cái có sẵn để điền vào ô đáp án. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp đắc lực: chuyển bài nếu gặp khó, mở ô đáp án, hoặc xóa chữ cái thừa. Ngoài ra không thể thiếu sự trợ giúp "hỏi bạn bè qua facebook".
  • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️