🖼️ ReportPlus Lite for iOS 2.5 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Infragistics Business Solutions
  • ReportPlus Lite for iOS cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một công cụ quản lý dữ liệu thông minh, tiện ích và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
  • ios Version: 2.5.1

🖼️ SharePlus Lite for iOS 3.8 Chia sẻ dữ liệu miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Infragistics Business Solutions
  • SharePlus Lite for iOS là một giải pháp hợp tác di động tiện ích và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch, hỗ trợ chuyển các thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm một cách nhanh nhất.
  • ios Version: 3.8.3