🖼️
  • ThinkComposer

    Phần mềm xây dựng bản đồ tư duy cho máy tính
  • Người dùng có thể biến các ý tưởng của mình thành các bản đồ tư duy hoặc sơ đồ để dễ dàng giới thiệu chúng cho những người khác biết bằng cách sử dụng phần mềm thân thiện với người dùng và đáng tin cậy ThinkComposer.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu