🖼️
  • Intel XDK cho Mac

    Môi trường phát triển ứng dụng lai cho Mac
  • Intel XDK cho Mac mang đến một môi trường phát triển ứng dụng lai mạnh mẽ, hoàn toàn miễn phí, bao gồm quy trình làm việc khép kín từ xây dựng, kiểm thử, mô phỏng trên các thiết bị, gỡ lỗi đến khi đưa lên các cửa hàng ứng dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Intel XDK

    Công cụ phát triển ứng dụng lai
  • Intel XDK là một công cụ phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ các nhà phát triển trong việc tạo ra những trò chơi, ứng dụng web, điện thoại di động hấp dẫn, phù hợp với công nghệ HTML5. Với trình soạn thảo, giả lập, kiểm tra, gỡ lỗi được tích hợp sẵn, Intel XDK là bạn đồng hành hoàn hảo cho các nhà phát triển điện thoại di động,
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu