🖼️
🖼️
  • GeoGebra cho iPad

    Vẽ đồ thị toán học trên iPad
  • GeoGebra là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ môn vẽ đồ thị hình học, đại số, bảng tính, biểu đồ, thống kê và giải tích. GeoGebra cho iPad là ứng dụng toán học miễn phí được đông đảo người dùng yêu thích.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
  • GeoGebra cho Android

    Vẽ đồ thị toán học trên Android
  • GeoGebra for Android là phần mềm toán học năng động sử dụng cho mọi trình độ giáo dục, bao gồm các bộ môn: hình học, đại số, bảng tính, đồ thị, thống kê và các phương pháp tính. Tại GeoGebra bạn có thể tương tác, dạy và đánh giá cũng như chia sẻ tài nguyên trên GeoGebra cho mọi người cùng sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️