🖼️ Remote Buddy for Mac

🖼️
  • Phát hành: IOSPIRIT
  • Ứng dụng quản lý từ xa mạnh mẽ nhất dành cho Mac. Chương trình này có thể quản lý hơn 100 ứng dụng, bàn phím ảo và chuột, các bài thuyết trình, phần mềm media và cài đặt hệ thống quan trọng ngay trên các thiết bị iPhone, iPod Touch...
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 364