🖼️
  • iClip cho Mac Tiện ích quản lý clipboard hấp dẫn
  • iClip cho Mac là phần mềm quản lý clipboard thông minh. Nó giúp người dùng lưu lại tất cả nội dung sao chép plain-text hay rich-text, hình ảnh, tập tin,... lên clipboard và xem lại chúng dễ dàng bất cứ khi nào cần chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SizeUp for Mac
  • SizeUp for Mac là phần mềm cho phép bạn snap các cửa sổ, mở tối đa nó, di chuyển chúng sang các màn hình khác nhau, quản lý chúng với phím tắt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DropVox for iSO
  • DropVox là ứng dụng ghi chú audio trên các thiết bị iSO.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️