🖼️ Jarvis cho Android 1.8 Ứng dụng trợ lý ảo trên Android

🖼️
  • Phát hành: ItsMyLab
  • Jarvis for Android là một trong những ứng dụng trợ lý ảo tốt nhất trên Android hiện nay, cho phép người dùng điều khiển và tìm kiếm bằng giọng nói rất đơn giản. Theo đánh giá, khả năng hoạt động của Jarvis không hề kém cạnh Cortana một chút nào cả.
  • android Version: 1.8.31
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 194