🖼️ FileHog for Android 3.07 Dọn dẹp dữ liệu rác hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Jason House
  • Ứng dụng FileHog for Android có khả năng định vị và loại bỏ những file không cần thiết có dung lượng lớn khỏi thiết bị. Người dùng chỉ việc cài đặt ứng dụng và nó sẽ thay bạn thực hiện các công việc "dọn dẹp" máy tốn thời gian này.
  • android Version: 3.07
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 102