🖼️
  • Remix OS Hệ điều hành Android trên máy tính
  • Remix OS là hệ điều hành Android trên máy tính mới ra mắt giúp mô phỏng hệ điều hành Android trên 1 giao diện lớn hơn kết hợp với việc sử dụng chuột và bàn phím.
  • Xếp hạng: 5 15 Phiếu bầu
🖼️