🖼️
  • Candy Eater! HD for iPhone Giúp Andy tìm kẹo
  • Candy Eater là một câu chuyện của một vi trùng hạnh phúc may mắn được đặt tên là Andy. Andy là một loại vi trùng, không thể di chuyển nhiều và đã tìm thấy một số bánh kẹo rất ngon ở xa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu