🖼️ Galaxy Wars cho Android 1.1 Game chiến đấu trong vũ trụ trên Android

🖼️
  • Phát hành: Jovanovski Jovan
  • Galaxy Wars là trò chơi chiến đấu trong vũ trụ, trong đó bạn có thể linh hoạt di chuyển theo bất kỳ hướng nào. Cuộc phiêu lưu bao gồm 60 cấp độ và hơn 15 kẻ thù khác nhau như: Shuriken, Boomer, Ray, Kamikaze, Gremlin...
  • android Version: 1.1.0

🖼️ Light Up The Bulbs cho Android 1.43 Game thắp sáng bóng đèn trên Android

🖼️
  • Phát hành: Jovanovski Jovan
  • Light Up The Bulbs là trò chơi giải đố vô cùng thú vị trên Android, nhiệm vụ của bạn là phải thắp sáng các bóng đèn. Bạn có chắc chắn mình đủ thông minh để giải quyết trò chơi này?
  • android Version: 1.43